Profesyonel Hacamat Ebusadullah | 2020-2021 Hacamat Takvimi

 HACAMAT TAKVİMİ 2020-2021 http://konyahacamat.nethttp://konyahacamat.netKonya hacamat EBUSADULLAH tan hacamat takvimi hakkında açıklama.toplumda yaygın olarak gündemde olup aslında hacamat takvimi ve günleri hakkında  haccam ebusadullah yanlış anlaşılmayı gideriyor

Hacamat Terapisini, uygulamanın veya uygulatmanın, sahih sünnete göre yasak bir günü yoktur. Şimdi hacamat günleri konusunu  inceleyelim ile ilgili hadis âlimlerinin ne dediğine bir göz atalım.

1-Ehli Sünnetin dört mezhebinden biri olan Mâliki mezhebinin imamı olan, İmâm Mâlik b. Enes’e, cumartesi ve çarşamba günlerinde hacamat tedavisinin yapılması hakkında sorulduğunda şu şekilde cevap vermiştir: “Bunda bir beis (sıkıntı) yoktur. Hiçbir gün olmaya ki, ben o gün de illa hacamat yaptırmışımdır. Bugünlerin hiçbirini kerih görmem”. (El-Müntekâ Şerhül-Muvattâ, 7. Cilt, Sayfa 225)

Mâlikî mezhebinin kitaplarından birisi olan, El-fevâkihü’d-Devâni adlı kitabın, 2. Cilt, Sayfa 338 de şöyle zikredilmiştir: “Hacamat, yılın tüm günlerinde câizdir. Cumartesi ve çarşamba günleri de buna dahildir. Hatta İmâm Mâlik, özellikle bu iki günde hacamat olmayı kasıtlı bir şekilde yapardı. Bu iki günde, hiçbir ilacı almakta da bir kerâhet yoktur. Bu iki günde hacamat olmaktan sakındıran hadislere gelince, bu hadislerin hiçbiri, Mâlik tarafından sahih görülmemiştir.”

2-İmâm İbnü’l Cevzi, yalan hadisler ile ilgili ele aldığı, El-Mevzuât adlı kitabında (3. Cilt, sayfa 211-215), hacamatı belli günlerde yasaklayan rivayetlerin hepsini zikretmiş ve sonrasında şöyle demiştir: “Bu hadisler arasında hiçbir sahih hadis yoktur”.

3-İmâm İbnü’l Cevzi, yalan hadisler ile ilgili ele aldığı, El-Mevzuât adlı kitabında (3. Cilt, sayfa 215) şöyle demiştir: “Abdu’r-Rahman bin Mehdi – Allah ona rahmet etsin – şöyle diyor: Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem’den, hacamatı belli bir vakite sınırlandırma ile ilgili zikredilen, hiçbir hadis sahih değildir. Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellemin, hacamatı emrettiği ile ilgili rivayetler ise sahihtir”.

4-Meşhur hadis âlimi, İbn-ü Hâcer El-Askalâni ise, Sahih-i Buhârinin şerhi üzere yazdığı Fethü’l Bâri kitabında (10. Cilt, Sayfa 149), hacamat günleri hakkında rivayet edilen hadisler ile ilgili şöyle demiştir: “Bu hadislerden hiçbiri sahih değildir”.

5-İmam Nevevî, yani aslında Türkiyede en cahil insanın bile ne kadar değerli bir hadis âlimi olduğunu bildiği çok değerli olan bu zât, El-Mecmu adlı kitabında (9. Cilt, sayfa 69) şöyle der: “Sonuç şudur ki, Hacamatı belli bir günde yasaklayan hiçbir hadis sahih değildir”.

6-İmam Berzâi şöyle der: “Ebu Zer’â’ya şahit olduğum üzere, hacamatın belli bir günde yapılmasını kerih gören veya hacamatı belli bir günde yaptırmayı müstehâb gören hiçbir rivayeti sahih görmemiştir.”. (Suâlât El-Berzâi, 2. Cilt, Sayfa 757).

7- İmam El-Ukayli, zayıf hadisler ile ilgili ele aldığı, Ed-duafâ El-Kebir adlı kitabında (1. Cilt, sayfa 150) şöyle der: “Hacamata özel bir gün seçme ile ilgili sahih hiçbir rivayet yoktur”.

Hadis alimlerinin bu görüşlerini naklettikten sonra, şöyle belirtmek istiyorum. Hadis kaynaklarını ve hadis alimlerinin görüşlerini kendi dilleri ile okuyabilen, araplar arasında, bu yasak günler pek gündemde değildir. Bu daha çok Türkiye ve farklı yabancı ülkelerde, bilgi kirliliğinden dolayı çok feci ve inanılmaz bir şekilde yaygındır.  Sahih olmayan hadislere bakıldığında aslında hakkında yasak rivayet geçmeyen tek gün Pazartesi günüdür. Buna rağmen farklı ülkelerde farklı günler daha öne çıkartılarak, çok tehlikeli ve öcü gibi gösterilmiştir. Türkiyede, genelde, en çok Çarşamba günü yasağı revaçtadır. Halbuki bu rivayetlerin sahih olmadığını işin ehli olan hadis alimleri net bir şekilde belirtmiştir.

Ancak, Hacamat Terapisinin, ay takvimine göre 17., 19. ve 21.’inci günlerinde yapılmasının daha iyi olduğunu beyân eden rivayetlerin, hadis âlimleri tarafından kabul gördüğünü de belirtmek gerekir. Bu hadislerden birinde Peygamber Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Kim, onyedi, ondokuz ve yirmibirinci günde hacamat olursa, bu her hastalığa şifâ olur.” (Sünen-i Ebu Dâvud/Kitâbü’t-Tıb)

Hadis âlimlerine göre bu hadis, sabit olmak ile birlikte, bazılarına göre sabitlik derecesi sahih, bazılarına göre ise de sahih’in bir alt kısmı olan hasen derecesindedir. Sonuçta doğru bir hadistir.

Ay takvimine göre her ayın onyedinci, ondokuzuncu ve yirmibirinci günleri, haftanın tüm günlerine denk gelebilir. Dolayısıyla, yasak olduğu iddia edilen günler ile, en faydalı günler olan ve haftanın her gününe denk gelebilen, ay takvimine göre her ayın onyedi, ondokuz ve yirmibirinci günlerini karıştırmamak gerekir.

Şu konuya da önemle değinmek istiyorum. Hastalık için yapılan hacamat terapisinde, bu en faydalı günleri bekleme şartı yoktur. Her zaman yapılabilir.

Peygamber Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem’in, bir hastalık nedeni ile kendisine uygulattığı Hacamat Terapilerinde, kameri takvime yani ay takvimine göre, ayın 17, 19 veya 21. gününü beklediğine dair hiçbir rivâyet yoktur. Dolayısıyla beklemeye gelmeyen ve aciliyet arzeden vakalarda hemen uygulanması gerekir.

Örneğin, hayberdeki yahudi kadının eti zehirlemesi hâdisesinde, hem Peygamber Efendimiz sallâllâhu aleyhi ve sellem, hem de zehirlenen sahabeleri hemen oracıkta hacamat olmuşlardır. (Musannaf Abdü’r-Rezzâk)

Sahâbeler de, bunu bu şekilde anlamışlardır. Zira, Câbir bin Abdullah – Allah ondan razı olsun – El-Mukannâ’a hasta ziyaretinde bulunduğunda: “Hacamat olmadığı sürece buradan ayrılmayacağım, zira ben, Peygamber sallâllâhu aleyhi ve sellem’in, onda şifâ olduğunu söylediğini duydum” demiştir. (Sahih Hadis, Sahih-i Buhari/Kitâbü’t-Tıb, Sahih-i Müslim/Kitâbü’s-Selâm)

Âlimler de bunu bu şekilde anlamışlardır. Zira, İmâm İbnü Kayyim El-Cevziyye’nin, meşhur Tıbb-ı Nebevi adlı kitabında (sayfa 72) zikrettiği üzere, Ehl-i Sünnet’in dört mezhep alimlerden biri olan, Hanbeli mezhebinin İmamı, Ahmed bin Hanbel, ne zaman kendisinde kan basıncının arttığını hissederse, hangi vakit olursa olsun, hemen o zaman hacamat olurmuş.

Tıbben de doğru olan budur. Düşünün ki, başınız ağrıyor, tansiyonunuz tavan yapmış veya başka acil müdahale gerektiren bir hastalığınız var ve ay takvimine göre ayın başındasınız, ama yanlış bilgilerle donanmış hekim, size 17 gün daha bekleyin diyor. Bu akla veya mantığa sığar mı ?! Tabiki sığmaz. Sahih sünnette de 17 gün daha bekleme zorunluluğu ile ilgili bir sahih hadis yoktur.

Ancak, Hacamat tedavisini, genel sağlık, genel detoks ve koruyucu hekimlik için yaptırmak isteyen kişiler veya hasta olsalar da tedavileri aciliyet arzetmeyen kişilerin, en iyisi bu günleri, yani ay takvimine göre her ayın 17., 19. ve 21. gününü tercih etmeleri daha güzeldir ve sünnete göre daha uygundur. Bu en faydalı günlerin faziletini , Allah’ın izniyle ayrı bir makâlede açıklayacağız inşâALLAH.

Hayırlı şifâlar dileğimle …Haccam Ebusadullah
Www.Konyahacamat.com.tr

 

Yorum Yap

Not: HTML'e dönüştürülmez!
    Kötü           İyi

2018 Hacamat Takvimi

Etiketler: 2020, 2021, hacamat, takvimi